Utvecklande Ledarskap (UL)

Praktisk information

Utbildningen är 3 + 1 dag.

Investeringen för dessa fyra dagar är:
20.900 kr + logi 6.500 kr.

Aktuella kurser

Gottskär Hotell, Göteborg:

 • Grundkurs 27 – 29 mars 
 • Fördjupning 7 juni

 • Grundkurs 10 – 12 maj
 • Fördjupning 29 augusti


Är du intresserad av annan vecka, hör av dig!

Innehåll

Utbildningen är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Du förväntas delta mycket aktivt på kursen och du kommer med hjälp av olika metoder att få möjlighet att fokusera på dig själv och ditt ledarskap.

 • 360 graders analys av eget ledarskap och beteenden.
 • Olika typer av ledarbeteenden och hur dessa påverkar.
 • Att se sin egen utvecklingspotential
 • Feedback och återkoppling
 • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap.

Bli en ledare som andra vill följa!

Utvecklande ledarskap är den svenska modellen baserat på ”Transformativt ledarskap”, utvecklat av Försvarshögskolan. UL är ett förhållningssätt och handlar om att vara ledaren som andra vill följa.

Omfattande studier visar att en högre frekvens av Utvecklande Ledarskap leder till ökad individuell utveckling och ökat organisatoriskt resultat. Modellen uppmärksammar också de destruktiva beteenden som ger motsatt effekt.

Denna utbildning riktar sig till ledare och chefer på alla nivåer som har personalansvar och många genomför utbildningen som en del av sina ledarutvecklingsprogram. Här får du lära dig hur du stimulerar och motiverar dina medarbetare samtidigt som du själv utvecklas i din ledarroll med hjälp av självinsikt och feedback.

Anmäl dig till kursen genom att skicka ett mail till jenny@jshumaninvest.se med dina kontaktuppgifter.

Hittar du inte det du letar efter? Skicka gärna in ett önskemål om utbildningar framöver här.

Information

Utbildningen är 3 + 1 dag.

Investeringen för dessa fyra dagar är 20.900 kr + logi 6.500 kr.

Aktuella kurser

Gottskär Hotell, Göteborg:

 • Grundkurs 27 – 29 mars 
 • Fördjupning 7 juni

 • Grundkurs 10 – 12 maj
 • Fördjupning 29 augusti

   
     Är du intresserad av annan     
     vecka, hör av dig!

Innehåll

Utbildningen är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Du förväntas delta mycket aktivt på kursen och du kommer med hjälp av olika metoder att få möjlighet att fokusera på dig själv och ditt ledarskap. En stor del av utbildningen genomförs med grupper om tre i syfte att öka den egna reflektionen, sk. Lär-team.

 • 360 graders analys av eget ledarskap och beteenden.
 • Olika typer av ledarbeteenden och hur dessa påverkar.
 • Att se sin egen utvecklingspotential
 • Feedback och återkoppling
 • Personlig utvecklingsplan som stärker ditt ledarskap.