Medarbetarskap

De senaste åren har både chefsrollen och rollen som anställd förändrats. Chefen har gått från att vara den som sitter på faktakunskaperna till att arbeta mer med målstyrning och att inta ett coachande förhållningssätt. Den anställde har gått från anställd till medarbetare vilket har gett denne mer inflytande över organisationen. Trots att många har tydliga riktlinjer kring ledarskapet är det få som identifierat medarbetarskap som ett effektivt sätt att nå resultat.

Medarbetarskap är en filosofi som handlar om att göra medarbetarna mer delaktiga, engagerade och ansvarstagande och forskning visar att detta kan vara nyckeln till lägre sjukfrånvaro, mindre konflikter och ökad utveckling.

Medarbetarskap – 
nyckeln till framtiden?

Inspiration

  • Vad är medarbetarskap? och vad är skillnaden mellan aktivt och passivt medarbetarskap?
  • Hur förhåller jag mig till mina arbetsuppgifter, kollegor och arbetsgivare? Hur kan jag bidra med min kunskap och erfarenhet och vad är mitt ansvar?
  • Förståelse för mina individuella drivkrafter och motivation samt hur leder jag mig själv till mitt önskade läge.
  • Hur stärker vi samarbetet med vårt uppdrag i fokus? Skapa förståelse och aktiv träning i ökad kommunikation, förstå och hantera relationer etc

Referenser till alla områden finns på begäran.