Referenser

Anette Sulin

PU Director Insert Production Fagersta
Seco Tools AB

”Jenny Stridsman är lyhörd för gruppens behov och flexibel i sitt sätt att jobba med gruppen utifrån de behov som finns. Jenny fångar pudelns kärna och nystar målmedvetet kring detta på ett mycket bra sätt. Hon har en förmåga att både läsa av människor och interaktioner mellan dem samt att få dem att känna sig trygga.”

Ewa Helgesson

VD
Arcos Hydraulik AB

Jenny Stridsman har varit ett stort stöd för våra chefer i samband med ledarutveckling och omorganisationer. Hon har coachat och utbildat chefer, på olika nivåer i företaget, i vardagen och vid förändringsprocesser. I en större förändring sätts ledarskapet på prov
och Jenny har på ett självklart, lugnt, tryggt och jordnära sätt guidat våra chefer och medarbetare genom detta.
Rätt ledarskap är något av det viktigaste för att lyckas genomföra en förändringsprocess, i samarbete med Jenny lyckades vi med det!

Hanna Lindgren

Rektor
Smedjebacken kommun

”Jag fick en ökad förståelse för hur jag kan utveckla min organisation och skapa motivation och engagemang bland mina medarbetare. Jag anser att framgångsfaktorn bakom programmet mycket hänger ihop med Jennys personlighet och kunnande”…

”Jag hade möjlighet att gå ledarutvecklingsprogrammet då min arbetsgivare Smedjebackens kommun medvetet satsar på att få goda ledare inom sina verksamheter. Under det år jag deltog i programmet utvecklades jag både som människa och ledare. Upplägget är en bra mix mellan teori och praktik och man får under Jennys ledning öva, integrera och utvecklas direkt tillsammans med andra ledare. Jenny Stridsman är en positiv drivkraft som genom att bjuda på sig själv och sitt stora kunnande om ledarskap får andra chefer att växa.”

Andreas Hansson

Global Head of Supply Chain Management, HVDC
Hitachi ABB Power Grids

”Jenny has supported me and my team to become a more unified and strong team. Jenny is a professional facilitator and trainer with extensive knowledge in leadership, team development and behavioral change.”