Jag måste också vara modig!

Redan i början av 2000- talet började tanken om ett eget företag att födas. Jag såg upp till mina kompetenta kollegor som uppvisade mod, trygghet och gav ett mervärde i det de gjorde. Det var en sådan konsult jag också ville vara och jag drömde om att få utveckla mitt eget hantverk inom området och att få testa hur långt mina vingar kunde bära mig.

Jag tror på samverkan och öppenhet där vi tänker och verkar tillsammans. Genom att fokusera på helheten kan vi hitta sätt att gemensamt lösa de utmaningar ni står inför. Det finns sällan bara ett sätt att hantera problem och därför är samverkan den viktigaste förutsättningen för att kunna klara komplexa situationer.

Jag stödjer och coachar både chefer och medarbetare så att de kan fokusera på ”rätt” saker och förstå hur strukturer och beslut påverkar hela organisationen och i slutändan resultatet. Tillsammans kan ni öka värdet för alla i verksamheten och jag vill bidra till att göra det upplevda svåra till något enklare.

Mitt arbetssätt bygger på interaktion och egna reflektioner. Att grundlägga och förstärka förmågan att prova oss fram, att dynamiskt lösa problem och att lita på den gemensamma processen. Huvuddelen av de uppdrag jag genomför är kundanpassade där behovet får bestämma metoden

Jag har tidigare arbetat flera år inom det privata näringslivet och har en bred erfarenhet av föreningsverksamhet på olika nivåer. Idag består min kundportfölj av både små och stora bolag från det privata näringslivet, kommuner, region och statliga organisationer.

”Det är i interaktionen mellan oss människor som mervärde skapas. Genom att lägga tid och resurser på att förstå varandra skulle vi spara både tid, pengar och välmående”.

Jenny Stridsman utvecklar företag och coachar ledare.