Förändringsstöd

Förändring är en naturlig del av vår vardag, men det skiljer sig åt hur väl en organisation kan leda och hantera förändringar. Genom att investera tid i förberedelser samt att på ett strukturerat sätt arbeta med de mellanmänskliga värdena i organisationen ökar chanserna att nå dit man önskar. Min ambition är att möta din nyfikenhet som förändringsledare och att stötta dig i att skapa en framgångsrik organisationsutveckling. 

”För att upptäcka nya stränder måste man segla över öppet hav”

– André Gide

Inspiration

  • Det handlar inte om att vi behöver göra det utan hur vi gör det. Konkreta verktyg i hur du och din grupp tillsammans gör en förflyttning.
  • Kunskap och förståelse kring vad som sker hos mig som individ vid en förändring. Hjärnan och kommunikationens betydelse och dess påverkan på resultatet.
  • Medvetandegöra människors beteende och mönster = organisationens beteenden och mönster.
  • Öka effekten av transformeringen i planerade och pågående förändringar genom att förstå balansen mellan vad och hur. Hur arbetar vi aktivt med transition?
  • Hur möter vi upplevt motstånd och är det motstånd eller berättigade frågor?
  • Konkreta aktiviteter och stöd i vardagen som möter dina behov.

Referenser till alla områden finns på begäran.