TJÄNSTER

Ett stöd för företag som vill skapa ett hållbart positivt resultat

Nedan ser du ett axplock av vilka tjänster jag erbjuder idag. Jag anpassar alltid upplägget efter kundens förutsättningar och tillsammans tar vi fram ett upplägg som passar just er.

Hör av er om ni behöver:

Ta del av det senaste inom forskningen. / Stöd till egen eller andras förståelse för upplevda situationer. / Personlig och organisatorisk utveckling. / Utveckla era relationer och samarbeten. / Utmana organisationen och bidra till nya perspektiv. / Öka er kompetens och trygghet. / Öka effektiviteten inom organisationen. / Öka välbefinnandet hos medarbetarna. / Flytta nuläget till drömläget. / Skräddarsydda insatser eller konceptbaserade utbildningar.

Ledarskap

Med ett gott ledarskap, tillsammans med medarbetarskap finns stora möjligheter till en trivsam och effektiv arbetsplats. Men för att kunna leda andra måste du först lära dig att leda dig själv.

Förändringsstöd

Förändring är en naturlig del av vår vardag, men det skiljer sig åt hur väl en organisation kan leda och hantera förändringar. Min ambition är att stötta dig som förändringsledare att skapa en framgångsrik organisationsutveckling.

Medarbetarskap

Medarbetarskap handlar om att göra medarbetarna mer delaktiga, engagerade och ansvarstagande. För att skapa en organisation med lägre sjukfrånvaro, mindre konflikter och ökad utveckling.

Så här går det till

1 / Ett första möte

Här kartläggs era (dina och organisationens) behov och önskningar. Behöver ni processtöd eller utbildning? Vilka resurser finns redan i organisationen och vad kan jag som konsult bidra med?

2 / Genomförandeplan

Vi skapar en genomförandeplan som är dynamisk och med stark förankring i vardagen. Här ska tid finnas för reflektion och eget arbete.

3 / Utvärdering & Återkoppling

Detta är viktiga delar för att skapa ett lärande och öka effektiviteten. Vi för dialog om hur ni kan fortsätta använda de verktyg ni har fått med er i den egna verksamheten.