Ledarskap

Du som ledare är viktig för en välbalanserad arbetsmiljö, både organisatoriskt och socialt. Med ett gott ledarskap tillsammans med medarbetarskap finns stora möjligheter till en trivsam och effektiv arbetsplats. Men för att kunna leda andra måste du först lära dig att leda dig själv. Det handlar om att stanna upp och inta ett helikopterperspektiv, vara medveten om dina reaktioner och vilka signaler du sänder, oavsett om du upplever dem som bra eller dåliga. Med ökad självinsikt och självkännedom kan du i ditt ledarskap välja hur du ska agera och på så sätt ta din organisation framåt.

”Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det”

– Andrew Carnegie

Inspiration

  • Nulägesanalyser med fokus på ex. organisation, kultur, ledarskap och medarbetarskap.
  • JAG AB –  du får verktyg för att själv aktivt och medvetet skapa dina egna förutsättningar till ett tryggare personligt ledarskap. (företagsanpassade koncept eller öppna kurser ex UGL och UL)
  • Indirekt ledarskap – hur arbetar du för att skapa tillit och engagemang i hela organisationen. Leda genom andra.
  • Hållbart ledarskap – lärande och resultat i balans.
  • Att vara ledare utan att inneha den formella chefsrollen.
  • Ökad insikt i konfliktkunskap. Identifiera nuläge och hur du kan arbeta aktivt för att förebygga långdragna konfliktförlopp.
  • Föreläsningar; agera enligt våra värderingar, genomföra ”svåra samtal”, gruppcoaching.

Referenser till alla områden finns på begäran.