Investera i ditt ledarskap

För att vara en ledare som skapar hållbar förändring krävs mod, ansvar och vilja.

Lev modigt!

Vad kan jag hjälpa er med?

Som ledarskapskonsult stödjer jag dig som vill utveckla ditt ledarskap och utmana din organisation. Jag erbjuder processtöd och utbildning inom ledarskaps- och organisationsutveckling och skräddarsyr alltid mina tjänster utifrån era behov. Tillsammans tar vi fram ett upplägg med stark koppling till er vardag och de förutsättningar ni har.

Ledarskapskonsult som arbetar med hjärtat

”Jenny har en förmåga att se varje individ och skapa trygghet, vilket leder till en lust att utvecklas och skapa förändring. Hon fångar personen där den befinner sig och får denne med sig genom att anpassa processen efter det som sker, kopplat mot uppställda mål”.