Ledarskap

Jenny Stridsman, konsult

En organisation består av människor där du som ledare är en viktig pusselbit för att skapa en välbalanserad fungerande miljö, både organisatoriskt och socialt. Med gott ledarskap tillsammans med gott medarbetarskap, ger det möjligheter till goda relationer och ökar möjligheten till en trivsam och effektiv arbetsplats där vi tillsammans skapar ett hållbart resultat.

För att kunna leda andra behöver du kunna leda dig själv

Medarbetarna säger att de aldrig ser dig, agendan är full och ”good enough” är mer fina ord än det du upplever att du kan uppnå. Vardagen är full av utmaningar.

Att kunna leda sig själv handlar om att kunna stanna upp; våga kliva upp på läktaren, ta en paus och inta ett helikopterperspektiv. Vara medveten om dina reaktioner och signaler du sänder, oavsett om du upplever dem som bra eller dåliga. Med ökad självkännedom kan du i ditt ledarskap välja hur du vill agera.

Med ökad trygghet och egen insikt skapar det en förutsättning att leda andra. Möjlighet att skapa tillit och förtroende för att få det ledarskap som behövs för att uppnå förändring och resultat. Ökad fokus och närvaro i vardagen ger också möjligheten att förstå andra.

Ledarskap handlar lika mycket om att kunna leda sig själv som att leda andra – har du modet att ta nästa steg i din egen utveckling?

Du kan och känner din verksamhet bäst, stödet handlar mer om att ”skruva lite” och få nya perspektiv. Jag utgår alltid utifrån dina behov och din vardag och tillsammans skapar vi en målbild vart vi skall nå.

Exempel på stöd kan vara (referenser finns på begäran inom alla områden)

  • Personlig utveckling i ledarrollen (skräddarsyr även ledarprogram för en hel organisation)
  • Skapa förståelse; vad innebär chefs- och ledarrollen samt arbetsgivarrollen
  • Att vara ledare utan att inneha den formella chefsrollen
  • Utveckling av arbetslag
  • Stöd i de verktyg vi hanterar i vardagen; målstyrning, medarbetarsamtalsutbildning, ansvar & befogenheter, delegera, gruppdynamik m.m.
  • Stöd vid konflikthantering både i grupp och enskilt
  • Föreläsningar kopplat till ovanstående områden.

 

”Hemligheten bakom framgång ligger inte i att göra sitt jobb, utan att upptäcka den som är lämplig att göra det”
– Andrew Carnegie

Copyright © 2019 JS Human Invest