Indirekt ledarskap

Framgångsrika ledare på strategisk nivå bygger en organisation med stark tillit, där både chefer och medarbetare tar fullt ansvar och bidrar till utveckling av verksamheten. Att leda genom andra handlar om att föra ut mål, visioner och värderingar i organisationen via sina underställda chefer. Att kunna kommunicera via andra kräver ett helhetstänk och en förmåga att kunna delegera på ett sätt som skapar tillit.

Det handlar om att säkra att dina mellanchefer/nivåer har förstått de fastlagda strategierna och agerar utifrån ledningsgruppens intentioner. Att leda genom andra handlar till stor del om att vara en god förebild, leva som man lär och att ställa tydliga och uttalade krav på sina underchefer.

Målgrupp

Indirekt ledarskap (IL)  riktar sig till dig som har en eller flera organisatoriska nivåer mellan dig och medarbetarna. Du kan exempelvis sitta i ledningsgrupp, vara mellanchef med chefsnivåer under dig eller stödfunktion (ex. HR, Ekonomi, IT).

Innehåll

Under kursen ges möjlighet att analysera, reflektera och diskutera kring det egna indirekta ledarskapet, vilken förebild man själv utgör och hur det påverkar medarbetare och organisation. Fokus ligger på hur påverkan sker från ledningen till medarbetarna genom:

Handlingsinriktad påverkan
Hur interaktionen sker med chefer på lägre organisatorisk nivå och hur det påverkar medarbetarna och organisationen.

Imageinriktad påverkan
Hur påverkan sker genom chefen som förebild. Den bild medarbetarna har om ledningen påverkar såväl tolkning som tilltro till den information som sprids.

Ramar

Utbildningen är 2 + 2 dagar.

Efter de två första dagarna kommer en kartläggning IL 180 att genomföras där 4 – 10 medarbetare i organisationen bedömer hur de upplever ditt indirekta ledarskap samtidigt som du själv gör en självskattning. På fördjupningsdagen får alla deltagare en sammanställning av enkätsvaren som underlag för fortsatt utveckling av det egna indirekta ledarskapet.

Kurs: det genomförs kurser hela tiden. Om jag själv inte handleder öppen kurs kan jag med varm hand rekommendera flera av mina handledarkollegor. Hör av dig så får du datum.

Investeringen för dessa fyra dagar är; 19 900 kronor + logi 5 950 kronor

Är du intresserad av att genomföra detta i din egen ledningsgrupp, kontakta oss. Många av våra kunder genomför det som en del av ledningsgruppens utveckling.

Försvarshögskolan utvecklar och kvalitetssäkrar konceptet. Samtliga handledare är certifierade handledare och följer FHS riktlinjer. Alla våra handledare har någon sorts beteendevetenskaplig utbildning och ledarerfarenhet som kompletterar handledarutbildningen.

Copyright © 2019 JS Human Invest