Förändringsprocesser

förändringsprocesser

För att upptäcka nya stränder måste man segla över öppet hav
– Andre Gide

Hur väl en organisation kan leda och hantera förändringar är en strategisk fråga. Förändring är en naturlig del av vår vardag och många talar om den svårighet de upplever kring att lyckas med det som de vill genomföra. Genom att investera tid i förberedelser, samt på ett strukturerat sätt arbeta med de mellanmänskliga värdena i organisationen, ökar vi chansen att nå de tänkta vinsterna.

Jag själv har varit en del av och drivit många organisationsförändringar och jag vet att det kan vara utmanande, men också att det kan vara engagerande, inspirerande och ge resultat. Min ambition är att möta din nyfikenhet som förändringsledare och att stötta dig i att skapa framgångsrik organisationsutveckling.

Exempel på stöd kan vara (referenser finns på begäran inom alla områden)

  • Kunskap och förståelse kring ”Vad händer vid en förändring”
  • Skapa förståelse för individens behov och gruppens utveckling
  • Vikten av kommunikation
  • Handlingsplan vid implementering av en förändring
  • Konkreta aktiviteter och stöd i vardagen som möter de behov som du har
Copyright © 2019 JS Human Invest