Förändringsprocesser

Ewa Helgesson

”Vid en omstrukturering krävs inte bara stort kunnande om de rent administrativa processerna som rör en omorganisation, utan också att kunna möta personer i en svår situation, lyssna in, stötta och kanske också få personen att se möjligheterna i det nya.

Vidare krävs också att chefer blir utbildade och guidade i vad en förändringsprocess innebär. Hur skall man tänka och agera, få kunskap i hur man möter drabbade personer och hur man motiverar de som får stanna kvar. Jenny Stridsman, JS Human Invest, besitter bägge dessa kompetenser och har varit en mycket uppskattad samarbetspartner i samband med en större omstrukturering av vår verksamhet.

Jenny Stridsman har varit ett stort stöd för våra chefer i samband med omorganisationen. Hon har coachat och utbildat chefer, på olika nivåer i företaget, genom förändringsprocessen. I en större förändring sätts ledarskapet på prov och Jenny har på ett självklart, lugnt, tryggt och jordnära sätt guidat våra chefer och medarbetare genom förändringen.

Rätt ledarskap är något av det viktigaste för att lyckas genomföra en förändringsprocess, i samarbete med Jenny lyckades vi med det!”

Ewa Helgesson 

Copyright © 2020 JS Human Invest