Arbetssätt

Arbetssätt

Huvuddelen av uppdragen jag genomför är kundanpassade där behovet bestämmer metoden. Vi arbetar gemensamt fram ett upplägg med en stark koppling till vardagen utifrån de förutsättningar som finns.

Initialt möte
Hur ser era behov ut? Ett möte som bygger på ett konsultativt arbetssätt där jag genom lösningsinriktat synsätt ställer frågor och skapar dialog för att identifiera nuläget och visuliserar hur ni vill att framtiden skall se ut.

Redan här kan du som kund utmanas då det handlar om att förstå vilka behov du/verksamheten har, vilket kanske inte alltid är det du inledningsvis frågar efter.

Vi kommer fram till om ni behöver processtöd, rådgivning eller utbildning och därefter går vi över till att formulera en målbild.

Målbild
Vi skapar en tydlig målbild av uppdraget. Vad skall ni ha uppnått för att känna att insatsen varit värd tid, resurser och pengar?.

Egna resurser – konsultstöd
Vi för dialog över vad som redan finns i organisationen i form av egna resurser, verktyg, policys etc. Vi ser över vad organisationen själva kan göra och vad jag som konsult kan bidra med. Helheten är viktig och nyckeln till de lyckosamma-processerna handlar om att arbeta med flera olika delar för att uppnå framgång.

Insatsen vi kommer fram till kan handla om allt från 1 dag till en längre process.

Genomförandeplan
Vi skapar en genomförandeplan som är dynamisk med avstämningsmöjligheter. Viktigt är att det skall finnas en stark förankring i vardagen och att processen skall skapa förutsättningar för ett hållbart resultat. Viktiga ingredienser i genomförandeplanen är tid för reflektion, eget arbete i vardagen, lösningsfokus, individens eget ansvar (chef/ledare och medarbetare) och hur detta påverkar gruppen.

Återkoppling
Under hela processen gör vi kontinuerligt avstämningar och stämmer av gentemot målbilden – vi justerar om det finns behov. Ett viktigt steg i genomförande planen är utvärdering för att skapa ett lärande och öka effektiviteten ytterligare. Vi för dialog om hur ni kan fortsätta använda de verktyg ni har fått med er i den egna verksamheten.

Att arbeta lösningsfokuserat innebär att konstruktivt lägga fokus och energi på lösningar och på hur vi önskar att det ska vara i stället för problem. Lösningsinriktat synsätt är ett enkelt och effektivt sätt att frigöra energi, möjligheter och kompetens hos grupper och individer.

Copyright © 2019 JS Human Invest