Företaget

Om mig

Över 15 års erfarenhet

Grundare av JS Human Invest är Jenny Stridsman som har flera års erfarenhet från olika ledande befattningar inom både näringsliv och föreningsliv. Baserat på sina egna erfarenheter från olika verksamheter, inom näringslivet, statliga och kommunala organisationer, omsätter hon det senaste inom forskningen till praktisk kunskap kopplat till kundens vardag.

Intresset för att arbeta med utveckling och förändring kopplat till det mellanmänskliga området kom tidigt då Jenny redan under gymnasietiden funderade kring vad som hände kopplat till henne själv och hennes omgivning. Ledarroller har varit en del av hennes liv sedan dess och hon fick möjlighet att börja arbeta med ledarskap och grupputveckling för drygt 15 år sedan. En oerhörd förmån!

Jenny har en förmåga att se varje individ och skapa trygghet vilket leder till en lust att utvecklas och skapa förändring. Hon fångar gruppen/personen där den befinner sig och får med sig den genom att anpassa processen efter det som sker kopplat mot uppställda mål. Hennes smittande skratt och starka förståelse för helheten, intresset för affären kombinerat med arbetsglädjen, leder till ett förbättrat resultat. På ett naturligt sätt arbetar hon med metoder och pedagogik som bygger på interaktion och egna reflektioner, vilket skapar dynamik och engagemang.

Mer att läsa om Jenny på Linkedin.

Jenny arbetar i ett antal nätverk tillsammans med duktiga partners. Detta ger möjligheten att kunna skräddarsy just den tjänst som er organisation efterfrågar för att uppnå bästa resultat.

Mitt arbetssätt

Huvuddelen av uppdragen jag genomför är kundanpassade där behovet bestämmer metoden. Vi arbetar gemensamt fram ett upplägg med en stark koppling till vardagen utifrån de förutsättningar som finns. Läs mer om mitt arbetssätt här.

Min affärside

JS Human Invests affärsidé är att vara ett stöd för företag i förändring som vill skapa ett hållbart positivt resultat. Detta sker genom att synliggöra det mellanmänskliga området, vad som bidrar respektive hindrar uppgiftsinriktat arbete.

 

Copyright © 2019 JS Human Invest